Amb aquest projecte pretenem identificar i analitzar quins són els valors que estan presents en els models d'atractiu, quins són els valors que tenen les persones que resulten atractives i que s'escullen per mantenir relacions, així com la relació d'aquests valors amb la violència de gènere.